Forfatterarkiv: Webansvarlig

Reder til de hulrugende bier

Vil man lave redesteder til de hulrugende enlige bier, altså til de arter, der normalt finder redesteder i hule plantestængler eller billegange i træ, kan man vælge forskellige modeller – enten bore huller i træklodser eller samle hule planterør, som fx. bambus og tagrør i bundter. Forskellige huldiametre giver forskellige arter mulighed for at yngle. […]

Udgivet i Nyheder |

To nye arter af vilde bier i Danmark

Sidste år blev der føjet to nye arter af vilde bier til listen over bier set i Danmark, listen omfatter således nu i alt 288 arter inklusiv de 29 arter af humlebier samt honningbien. De to nye arter er blevet døbt stribet blodbi for arten Sphecodes rufiventris og ærtemurerbi for arten Osmia parietina. Blodbiens navn […]

Udgivet i Nyheder |

Plant en pil og bliv dus med de vilde bier

Når piletræerne blomstrer tiltrækker de en masse vilde bier. Pil er nemlig guf for bier, de elsker de store mængder af pollen og nektar, som pil stiller til rådighed tidligt om foråret. Hvis vejret er godt og det ikke blæser for meget, vil der midt på dagen være en heftig summen af vilde bier oppe […]

Udgivet i Nyheder |

Forårslyng som bi-blomst

Her i januar-februar, hvor vinteren som regel er hårdest, er det godt at tænke på, at der kun er kort tid til de første humlebier kommer frem af vinterdvalen, som regel på de første milde martsdage. De eneste humlebier der har overlevet vinteren er dronninger, der blev født sidste sommer, og som hurtigt derefter parrede […]

Udgivet i Nyheder |

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Vilde bier i Danmark indkalder til ordinær generalforsamling 2018 Generalforsamlingen finder sted lørdag den 3. februar 2018, kl. 13.00-15.00 i Det Grønne Rum, Danmarksgade 13, 7000 Fredericia Bestyrelsen glæder sig til at se foreningens medlemmer til en hyggelig lørdag eftermiddag. Vi beretter om alt det spændende der er sket i 2017, og vi fremlægger vores […]

Udgivet i Aktiviteter, Nyheder |

Ny undersøgelse viser, at fungicider er en trussel mod bier

Ny forskning fra USA viser, at svampebekæmpelsesmidler (fungicider) har en skadelig effekt på bier – her undersøgt på humlebier. Analysen viser overbevisende en sammenhæng mellem nedgangen i antallet af bier og anvendelsen af fungicider. Dels ved at de nedsætter biernes modstandskraft over for parasitten Nosema, dels fordi de forstærker gifteffekten af andre pesticider. Det omtalte […]

Udgivet i Nyheder |

Vilde bier på billeder

Den engelske naturbogsforfatter Steven Falk har lavet en flot samling af billeder af næsten alle de vilde bier, der kan ses på de britiske øer. Billederne går helt tæt på og de er klare og skarpe. Se billedsamlingen her: British Bees on Flickr. Alle billedmapper er angivet ved den pågældende bi-arts videnskabelige (latinske) navn. Bierne […]

Udgivet i Nyheder |

To spændende Youtube foredrag om vilde bier

Hør Dave Goulson fortælle om vilde bier og hvorfor han ikke mener, at robotbier hverken kan eller bør erstatte bierne. I USA findes der ca. 4000 hjemmehørende arter af bier (imod ca. 288 i DK). Joseph Wilson fortæller her, hvor vigtigt det er at vide mere om bier (og ikke kun honningbier), så man kan […]

Udgivet i Nyheder |

Ikke flere pesticider – vi har brug for bierne

Vilde bier i Danmark har delt Maru Carlos Y Manadas opslag på facebook.  

Udgivet i Nyheder |

Flot film om solitære bier og deres liv

Oplev de solitære biers fascinerende verden i denne fantastiske film og hør: om den uhyre effektive bestøver rød murerbi, der klarer 60 honningbiers job om uldbien, der forsvarer sit territorium og angriber alle indtrængende arter af insekter om smal-vejbien, der graver redegange i jorden om bladskærerbien, der forer sine yngelceller med udskårne bladstykker om redesteder […]

Udgivet i Nyheder |
  • Tilmeld dig vores nyhedsbrev