Bierne dør…


Farlig for bier

En udsendelse i Radio24syv kommer godt omkring Danmarks beslutning om at give dispensation til brug af neonikotinoider. Den danske Miljøstyrelse vurderer, at det trods neonikotinoidernes stærke giftighed over for insekter, er sikkert at anvende stofferne i afgrøder, der blomstrer og som besøges af bier og andre bestøvende insekter. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) ser anderledes på sagen og anbefaler, at al udendørs anvendelse af neonikotinoider ophører. Chefen for det svenske Jordbruksverket, som svarer til Landbrugsstyrelsen i Danmark, nævner, at undersøgelser i Sverige har vist, at neonikotinoider har voldsom effekt på humlebier og solitære bier.

Det er især ved dyrkning af raps, at der anvendes neonikotinoide pesticider. Inden såning bejdses rapsfrøene med pesticiderne, som ved frøets spiring optages i planten og med saftstrømmen føres rundt til alle plantedele, når planten vokser – det kaldes systemisk virkning. Konsekvensen er, at der også er neonikotinoider til stede i de gule rapsblomster og den nektar og pollen, som bier så ivrigt indsamler fra rapsmarkerne. Kort sagt, bier der spiser nektar og pollen fra raps indtager samtidig neonikotinoider.

I radioudsendelsen deltager Per Kryger, biforsker fra Institut for Agroøkologi ved Århus universitet, Thorsten Rahbek-Pedersen, kontorchef i den svenske Jordbruksverket, Vibeke Møller, funktionsleder i afdelingen for pesticider og biocider i Miljøstyrelsen og Michael Hansen, der er landmand på Lolland tæt ved Sakskøbing.

Hør programmet Bierne dør… her.

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Sæt bomærke ved sidens permalink.
  • Tilmeld dig vores nyhedsbrev