Generalforsamling 2019 i Vilde Bier i Danmark

Agerhumle i krokus

Agerhumle i krokus


Foreningen Vilde Bier i Danmark afholder ordinær generalforsamling lørdag den 2. februar 2019, kl. 13.00 – 15.00 i Det Grønne Rum, Danmarksgade 13, 7000 Fredericia.

Efter generalforsamlingen er der åben workshop med bygning af boliger til vilde bier fra kl. 15.00 til 16.30 – deltagelse er gratis for medlemmer af foreningen.

Dagsorden for generalforsamlingen i Vilde Bier i Danmark, 2019

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Bestyrelsens forslag og planer for 2019
 5. Fastsættelse af kontingent for 2020
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af stemmetællere
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
  1. Bestyrelsesmedlem Annemette Bargum er på valg og genopstiller
  2. Formand Jørgen Pedersen er på valg og genopstiller
 9. Valg af suppleant
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Af hensyn til planlægning af forplejningen vil vi opfordre til, at man sender en besked om deltagelse til info@vildebieri.dk

Generalforsamlingen afholdes i ”Det Grønne Rum” i Fredericia, hvor der er fokus på bæredygtighed. Rummet er et udstillingsvindue for grønne initiativer, og et sted hvor alle kan deltage i spændende arrangementer, workshops og foredrag. Her er løbende nye aktiviteter som foredrag om natur, bæredygtig fødevareproduktion eller værksteder om boliger til vilde bier. Mød op til generalforsamlingen og få en masse bonusinspiration med hjem.

Forslag fra medlemmerne

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest kl. 13.00, lørdag den 19. januar 2019. Alle indkomne forslag vil blive videresendt til alle medlemmer senest 4 dage inden generalforsamlingen. Send dine forslag til info@vildebieri.dk

Kontingent og medlemskab

Husk venligst at indbetale årets kontingent inden generalforsamlingen. Kontingent er 200 kr. for ordinære medlemmer og 150 kr. for studenter og pensionister. Benyt foreningens konto: reg. nr. 1329, kontonr. 0719 397 506, eller betal via MobilePay på tlf. 93 86 12 23.

Medlemmer, der har indbetalt kontingent i perioden 1. oktober til 31. december 2018, er automatisk medlem i hele 2019.

Er du endnu ikke medlem, kan du blive det på generalforsamlingen.

Workshop efter generalforsamlingen

Kl. 15.00 – 16.30 er der workshop med bygning af boliger til vilde bier. Vi bygger reder af bambusrør, borer huller i træklodser, og vi laver solide humlebikasser med foring. Såvel medlemmer som ikke-medlemmer kan deltage i workshoppen.

Vi glæder os til at se så mange som muligt til generalforsamlingen – og den efterfølgende workshop.

Pbv.

Venlig hilsen

Jørgen Pedersen, formand i Vilde bier i Danmark