Indkaldelse til generalforsamling 2018

IMG_2672

Vilde bier i Danmark indkalder til ordinær generalforsamling 2018

Generalforsamlingen finder sted lørdag den 3. februar 2018, kl. 13.00-15.00 i Det Grønne Rum, Danmarksgade 13, 7000 Fredericia

Bestyrelsen glæder sig til at se foreningens medlemmer til en hyggelig lørdag eftermiddag. Vi beretter om alt det spændende der er sket i 2017, og vi fremlægger vores planer for 2018. Og til sidst slutter vi af med at bygge boliger til vilde bier.

Generalforsamlingen afholdes i ”Det Grønne Rum” i Fredericia, hvor der er fokus på bæredygtighed. Rummet er et udstillingsvindue for grønne initiativer, og et sted hvor alle kan deltage i spændende arrangementer, workshops og foredrag. Her er løbende nye aktiviteter som foredrag om natur, bæredygtig fødevareproduktion eller værksteder om boliger til vilde bier. Mød op til generalforsamlingen og få en masse bonusinspiration med hjem.

Dagsorden for generalforsamlingen i Vilde bier i Danmark, 2018

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent for det næstkommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af stemmetællere
 8. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer
  1. Kasserer Susanne Højgaard Hansen er på valg og genopstiller
  2. Bestyrelsesmedlem Knud Andersen er på valg og genopstiller
  3. Bestyrelsesmedlem Willy Retvig er på valg og genopstiller
 9. Valg af suppleant:
  1. Svend Rask er suppleant og ikke på valg i år
  2. Ekstra suppleanter kan vælges
 10. Eventuelt

Generalforsamlingen slutter ca. kl. 14.30, hvorefter bestyrelsen byder på kage og kaffe.

Af hensyn til planlægning af forplejningen vil vi opfordre til, at man sender en besked på, om man deltager i generalforsamlingen og den efterfølgende workshop. Send en e-mail til info@vildebieri.dk


Forslag fra medlemmerne
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 2 uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest kl. 13.00, lørdag den 20. januar 2018. Alle indkomne forslag vil blive videresendt til alle medlemmer senest 4 dage inden generalforsamlingen. Send dine forslag til info@vildebieri.dk


Kontingent og medlemskab
Husk venligst at indbetale årets kontingent inden generalforsamlingen. Kontingent er 200 kr. for ordinære medlemmer, og 150 kr. for studenter og pensionister. Benyt foreningens konto: reg. nr. 1329, kontonr. 0719 397 506, eller betal via MobilePay på tlf. 93 86 12 23.

Medlemmer, der har indbetalt kontingent i perioden 1. november til 31. december 2017, er automatisk medlem i hele 2018.

/
Hvis du endnu ikke er medlem af foreningen, kan du blive det ved generalforsamlingen, og i så fald kan du også deltage i generalforsamlingen.


Workshop efter generalforsamlingen
Kl. 15.00 – 16.30 er der workshop med bygning af boliger til vilde bier. Vi bygger reder af bambusrør, borer huller i træklodser, og vi laver solide humlebikasser med foring. Såvel medlemmer som ikke-medlemmer kan deltage i workshoppen.


Vi glæder os til at se så mange som muligt til generalforsamlingen – og den efterfølgende workshop.

Printbar version af indkaldelsen til generalforsamlingen 2018

Pbv.
Venlig hilsen
Jørgen Pedersen, formand i Vilde bier i Danmark