Ny undersøgelse viser, at fungicider er en trussel mod bier

Foto: The Guardian.

Ny forskning fra USA viser, at svampebekæmpelsesmidler (fungicider) har en skadelig effekt på bier – her undersøgt på humlebier. Analysen viser overbevisende en sammenhæng mellem nedgangen i antallet af bier og anvendelsen af fungicider. Dels ved at de nedsætter biernes modstandskraft over for parasitten Nosema, dels fordi de forstærker gifteffekten af andre pesticider.

Det omtalte svampemiddel, chlorothalonil, har været forbudt i Danmark siden 2003, men er stadig godkendt i EU.
Spørgsmålet er om vi kun har set toppen af isbjerget i det her? Svampemidler anvendes i stort omfang, og hele området er dårligt undersøgt.
I middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er svampemidlet anført som ikke-farlig for bier!!!

Læs artiklen her: Alarming link between fungicides and bee declines revealed.