Reder til de hulrugende bier

Redesteder for solitære bier i borede redegange og hule planterør.

Redesteder for solitære bier i borede redegange og hule planterør.

Vil man lave redesteder til de hulrugende enlige bier, altså til de arter, der normalt finder redesteder i hule plantestængler eller billegange i træ, kan man vælge forskellige modeller – enten bore huller i træklodser eller samle hule planterør, som fx. bambus og tagrør i bundter.

Forskellige huldiametre giver forskellige arter mulighed for at yngle. Og man anbefaler at variere diameteren fra 2,5 mm til 7 mm.

Her kan du se hvilke arter af vilde bier, der kan forventes af indtage boligen ved forskellige hul-diametre:

·         2,5-4 mm: maskebier (Hylaeus)

·         3-5 mm: hulbi (Heriades)

·         5-6 mm: silkebier (Colletes)

·         5-7 mm: murerbier (Osmia)

·         5-6 mm: bladskærerbier (Megachile)

·         3-6 mm: saksebier (Chelostoma)

Kilde: Mein Insektenhotel, Wildbienen, Hummeln & Co. im Garten, Melanie von Orlow, 2011

Se denne video med bi-aktivitet ved bi-hoteller.