Samarbejde - Vilde bier i Danmark

Samarbejde

Vilde bier i Danmark samarbejder gerne med andre grønne organisationer, myndigheder og virksom­heder omkring projekter, der er til gavn for landets vilde bestøvere.

Din virksomhed eller forening kan støtte vores arbejde ved at indgå et samarbejde med os eller ved at invitere os til at afholde et foredrag eller workshop hos jer.

Humlebidagen på Naturskolen ved Maribo Søndersø

Humlebidagen på Naturskolen ved Maribo Søndersø i maj 2015

Et eksempel på samarbejde med andre organisationer er vores deltagelse i Humlebidagen på Lolland, arrangeret af Danmarks Naturfrednings­forening. Et andet eksempel er vores samarbejde med Lands­foreningen Praktisk Økologi omkring et landsdækkende netværk af Humlebihaver, det vil sige bestøvervenlige haver, der tilbyder bierne det, de ellers har svært med at finde andre steder: Væld af blomster hele sæsonen, giftfri miljø samt redekasser og gode yngle- og skjulesteder i havernes vilde hjørner.

Vilde bier i Danmark har også kontakt med udenlandske aktører, der arbejder for bedre forhold for vilde bier. I januar 2015 har vi således etableret et samarbejde med den norske humlebi­organisation, La Humla Suse. Formålet er at skabe et fællesnordisk partnerskab, der varetager humlebiernes og andre vilde biers interesse.

  • Tilmeld dig vores nyhedsbrev