(c) Danmarks Naturfredningsforening

Skal dine børn redde humlebierne?


Søndag den 17. maj inviterer Danmarks Naturfrednings­forening på Lolland hele familien til at bygge bistader. Humlebiernes nye hjem kan tages med hjem i haven sammen med et diplom til børnene på, at de er “humlebi-ambassadører”.

Humlebierne er truet. De små bestøvere, der får din have og naturen til at blomstre, har brug for kærlig opmærksomhed. Derfor er alle børn og deres familier inviteret til at bygge bi-kasser sammen med Danmarks Naturfrednings­forening på Lolland.

Humlebidagen finder sted i Maribo fra klokken 10:00 til 14:00 og er gratis. Undervejs i byggeriet vil Danmarks Naturfrednings­forening og bi-ekspert og formand for Foreningen Bier i Danmark, Maria Gram, fortælle om humlebiernes betydning for både mennesker og naturen.

Bliv humlebi-ambassadør

Efter byggeriet får alle børn et diplom på, at de er “humlebi-ambassadører”, mens hele familien får en pose med blandede blomsterfrø med hjem. Blomsterne er specielt egnet til at få besøg af humlebierne. På dagen vil der selvfølgelig være smagsprøver på honning.

Tilmelding:
Tilmeld dig og din familie i dag på www.dn.dk/humlebier. Så beregner Danmarks Naturfrednings­forening en sandwich til hver deltager.

Sted/tid:
Humlebidagen foregår på Naturskolen ved Maribo Søndersø, Hestehavevej 8, 4930 Maribo fra klokken 10:00 til 14:00.

Hvorfor hjælpe bierne?

En af de vigtigste grunde til at hjælpe humlebierne på vej er, at de er blandt de vigtigste bestøvere af planter. Gennem bestøvning holder de mængden af planter ved lige og bidrager til, at nye planter kan sprede og formere sig. Derfor har humlebierne betydning for den såkaldte biodiversitet, der handler om mængden og variationen i naturen af både plante- og dyrearter.Og så er de på hastig tilbagegang. Ud af de 29 arter af humlebier, der er registreret i Danmark, er tre arter forsvundet og ni arter er truede. I alt er 41 procent af danske humlebier på den såkaldte Rødliste, der er en liste over allerede forsvundne eller stærkt truede arter.

Kilde: Skal dine børn redde humlebierne? | Danmarks Naturfredningsforening