To nye arter af vilde bier i Danmark

Stribet blodbi. Foto: Anders Illum.

Stribet blodbi. Foto: Anders Illum.

Sidste år blev der føjet to nye arter af vilde bier til listen over bier set i Danmark, listen omfatter således nu i alt 288 arter inklusiv de 29 arter af humlebier samt honningbien.

De to nye arter er blevet døbt stribet blodbi for arten Sphecodes rufiventris og ærtemurerbi for arten Osmia parietina. Blodbiens navn henviser til artens karakteristiske glinsende længdestriber på forkroppens sider, mens murerbiens navn refererer til, at planter fra ærteblomstfamilien er artens foretrukne pollenkilde.

I tidsskriftet Entomologiske Meddelelser er fundene af de to nye arter i Danmark nøje beskrevet, og der er også angivet en vejledning i, hvordan arterne kan bestemmes, hvor deres udbredelse er centreret og hvordan de lever.

Se de fine beskrivelser af stribet blodbi og ærtemurerbi her:

To bier nye for den danske fauna – 288