Vilde bier og deres danske navne

Det har længe været et stort ønske, at kunne bruge almindelige, danske navne på de danske biarter i formidlings sammenhæng og nu har vi endelig fået muligheden. En komplet navneliste, der omfatter samtlige 286 danske arter af bier blev her i marts måned udgivet på allearter.dk.

I forbindelse med den nye navneliste er der også sket enkelte ændringer i de danske slægts­navne, så vi skal også lige huske, at det nu hedder vejbi og smalbi i stedet for bånd-vejbi og smal-vejbi, som de hed tidligere.

Det er slut at slå knuder på tungen

Selv om det varer nok lidt, før vi har lært at bruge alle de nye navne, så er de unægtelig nemmere at udtale og huske. Tag for eksempel skægbien, som hedder Rophites quin­quespinosus på latin, eller pragtbuksebien, som bærer det videnskabelige navn Dasypoda hirtipes.

Pragtbuksebi, Dasypoda hirtipes

Hunnen af pragtbuksebi, Dasypoda hirtipes, på vej til sin underjordiske rede.
Når man ser de enorme, pollenfyldte bukser, er det nemt at forbinde navnet pragtbuksebi med netop denne art. © Maria Gram / vildebier.dk

Bier i Danmark hilser de danske navne hjertelig velkommen, for uden at kunne huske navnene, har vi svært ved at blive fortrolige med de vilde bier, der oftere og oftere finder vej til medierne. Det vil også have en stor værdi for naturforvaltningen at samtlige bier, der optræder i dansk natur har nu fået et dansk navn.

De danske binavne er baseret på biernes fødespecialisering, levesteder, udseende, videnskabelige navne og navne, der allerede kendes fra dansk litteratur. Forfattere, Henning Bang Madsen, Claus Rasmussen og Hans Thomsen Schmidt, har også skelet til populære navne på bier brugt i Sverige, Norge, Tyskland, Holland og Storbritannien. Retningslinjerne for navngivningen finder du på allearter.dk.

allearter

Navnelisten over danske biarter finder du i artsdatabasen ved at bruge dette link: http://allearter-databasen.dk/?perma=56e196cbaee26. På siden kan du vælge hvilke kolonner, der skal vises i tabellen og hvordan artsnavne skal sorteres. Du kan både printe og hente navnelisten til regneark.

Stor del af de danske arter er allerede forsvundet

Navnelisten er en del af projektet “Vilde danske bier: udbredelse, status og danske navne” støttet af 15. Juni Fonden, og vi håber, at vi i løbet af nærværende år også får et klart overblik over biernes samlede tilstand i Danmark. Foreløbigt kan vi i forvaltningsmæssige sammenhænge kun referere til rødlisten fra 2009, der blot omfatter humlebier, så en samlet status over danske bier er meget tiltrængt.

Henning Bang Madsen fra Biologisk Institut ved Københavns Universitet fortæller at hele 53 arter, af de i alt 286 arter som er registeret i Danmark, er ikke set i dansk natur siden 1975. Han regner med at mindst 25 arter vil få status som uddøde under den aktuelle vurdering.

Kilde: Danske navne på danske bier”. Notits fra Københavns Universitet, Projekt Allearter, DnBIF, 10. marts 2016.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder og mærket , , , , , . Sæt bomærke ved sidens permalink.
  • Tilmeld dig vores nyhedsbrev