Livet i haven – erfaringer gennem 30 år

16.01.2021

I England har en zoolog gennem 30 år studeret dyrelivet i sin egen have. Zoologen hedder Jennifer Owen, og hun har i perioden 1972-2001 hvert år fra april til oktober indsamlet og artsbestemt en masse insekter og dyr på sin bopæl. I alt fandt hun 2673 arter, hvilket er imponerende, men antageligt kunne hun have fundet mange flere, hvis hun havde haft mere tid og inddraget flere dyregrupper i sin undersøgelse.

Owen sørgede for at skabe gode forhold for naturen i sin have. Hun plantede en bred vifte af blomstrende planter, så der altid var blomster i haven, planterne fik lov til at sætte frø, og de visne planter lod hun stå til hen på vinteren, så eventuelle beboere (insekterne) kunne fuldføre deres livscyklus. Beskæring og lugning gjorde hun ikke så meget ud af, og pesticider var bandlyst, for som hun sagde ” så ville hun gerne vide, hvem hun ellers delte sin have med.” Owen havde med få midler og en klog strategi skabt et paradis for naturen i sin have.

Sit vedholdende arbejde med at kortlægge insektlivet i sin have har Jennifer Owen beskrevet i bogen ”Wildlife of a Garden: A thirty-year Study”. Bogen er læst af Yoko L. Dupont, der er ekspert i vilde bier og til daglig seniorforsker ved Århus Universitet, Sektion for Plante- og Insektøkologi. Yoko L. Dupont har anmeldt bogen i bladet Praktisk Økologi (2/2017), og du kan læse artiklen ved at klikke her:

Livet i haven – erfaringer gennem 30 år.

Forside af bogen “Wildlife of a garden: A Thirty-Year Study” af Jennifer Owen

Har du læst?

Topforskere: Her er fakta i debatten om bier

DEBAT: Bier er en vigtig del af danske økosystemer, men de vilde bier er i kraftig tilbagegang. En række topforskere giver her svar på de vigtigste spørgsmål om bier i Danmark. Læs mere her...

Rødpelset jordbi – redegang

Rødpelset jordbi er en af de mest almindelige jordbier i Danmark. I denne lille film kan du se hvordan den graver sin redegang i jorden og laver en lille jordvold omkring hullet.

Folder: Jordboende bier

De fleste humlebier og en stor del af de andre vilde bier bor og yngler i huller i jorden. Vi har lavet en folder, som fortæller om de jordboendes biers liv i jorden, og hvordan man kan forbedre forholdene for de jordboende bier. Du kan henter den her ...

Folder: Danmarks vilde bier

Foreningen Vilde Bier i Danmark har lavet en folder, som giver en introduktion til de vilde bier i naturen. Du kan hente den her ...

Eventkalender

I vores eventkalender kan du se hvilke events vi deltager i eller selv…

Medlemmer

Bliv medlem og vær en vær med til at gøre en forskel for vilde bier…