Hvad er vilde bier?

292 forskellige arter af bier i Danmark…

De fleste kender humlebier og honningbier, men der er faktisk registreret 292 forskellige arter af bier i Danmark.

Så udover honningbien er der registreret 29 forskellige slags humlebier og 262 enlige bier. Humlebier laver et lille samfund bestående af 50-300 bier i et humlebibo. Hos de enligt levende bier (solitære bier) er det en enkelt hunbi, som sørger for næste generation af bier.

Forsvar af ynglested…

Ca. 75% af de enlige bier laver deres redegange i jorden eller parasiterer på andre jordboende bier. Ca. 25% af bierne laver deres ynglesteder i hule plantestængler eller i huller i træ lavet af billelarver. De kan også finde på at yngle i huller i  murværk.

Honningbier og humlebier forsvarer deres ynglested og kan finde på at stikke, hvis man kommer for tæt på biboet. De enligt levende bier forsvarer ikke deres ynglested, så det er meget sjældent man bliver stukket af en solitær bi. Solitære bier har heller ikke en giftbrod ligesom honningbierne.