Hvorfor er de vigtige?

Effektive bestøvere

Bier er meget effektive bestøvere af de blomstrende planter, både de vilde og de dyrkede. Det gælder selvfølgelig alle bier, også honningbier, der holdes i staderne som husdyr eller humlebier produceret til brug i gartneriernes drivhuse. Men det gælder ikke mindst de mange forskellige arter af vilde bier, der lever frit ude i naturen!

De sidste bliver dog tit glemt, selv når talen falder på biodiversitet og bestøvning af naturens planter. Det mener vi skal ændres, så vores vilde bier og deres situation bliver alment kendt. Derfor er det netop de vilde bier og deres levevilkår i Danmark, der er foreningens fokus­område.

De vilde bestøvere, og især de mange biarter, er nemlig med til at sikre mang­foldigheden af Danmarks blomstrende flora, og samtidig bidrager de til opret­holdelsen af vel­fungerende øko­systemer. Dette skal vi sikre, også vil gælde fremover.

Det er både velkendt og veldokumenteret, at den bedste bestøvning ofte opnås, når der er flere arter tilstede. For flere af både de vilde og de dyrkede planter gælder desuden, at de kræver “specialist­­­bestøvere”, der er særlig tilpasset netop denne specielle blomstertype. Alene af den grund ser vi nogle gange, at de vilde bier er bedre til bestøvningen end biavlerens honningbier.

Det enorme antal forskellige biarter (over 25.000 på verdensplan, 1.965 i Europa og 288 i Danmark), er ikke tilfældigt. Det skyldes, at bierne har udviklet sig sideløbende med evolutionen af de mangeartede dækfrøede planter, der tog sin start i Kridttiden. Biernes fantastiske samspil med blomsterne, deres store morfologiske mangfoldighed og effektivitet som bestøvere er et resultat af denne ko-evolution og gensidig tilpasning.

Ved at tiltræde Biodiversitets­­­konventionen i 1994 har vi i Danmark også forpligtet os til at værne om al denne mang­foldighed (bestemmelserne om beskyttelse af bestøvere fra COP6, kapitel 5, Annex II).  Men Danmark har den dag i dag endnu ingen programmer for beskyttelse af vilde bier, og størsteparten af landets vilde bifauna er stadigvæk ikke rødlistevurderet.

Samtidigt viser rapporter fra hele verden, at de vilde bier er i kraftig tilbagegang. Også i Danmark er humlebier og andre vilde bier under stærkt pres. Der er mangel på sprøjtefrie miljøer, mangel på føde samt mangel på redepladser og overvintrings­­steder.

Holder du af en mangfoldig natur, kan du slutte dig til os for at beskytte vore vilde bier, der holder den danske natur blomstrende.

Tilmeld dig som frivillig...

Vilde Bier i Danmark er en selvstændig, landsdækkende forening, der arbejder for at udbrede viden om humlebier og andre vilde bier, og sikre deres levevilkår i Danmark. Du kan bakke os op ved at melde dig ind i foreningen, engagere dig i vores arbejde eller hjælpe os som frivillig.

Du kan tilmelde dig via formularen nedenfor. Du kan også skrive til: info@vildebieri.dk eller ringe på +45 93 86 12 23

11 + 2 =