Generalforsamling 21.marts 2024

Kære medlem i Vilde Bier i Danmark

Du indbydes hermed til foreningens ordinære generalforsamling 2024. 
Generalforsamlingen finder sted torsdag den 21. marts 2024, kl. 19.00-21.00.

Generalforsamlingen afvikles virtuelt.

Linket til det virtuelle møderum udsendes til medlemmerne to dage før generalforsamlingen.
Sørg for at koble til møderummet i god tid. Vi sidder parat i møderummet fra 15 minutter før generalforsamlingen starter.

Alle, der har tegnet medlemskab for 2024, kan deltage i generalforsamlingen. Betaling af kontingent skal derfor ske senest torsdag den 14. marts, dvs. 7 dage inden generalforsamlingen torsdag den 21. marts.

Dagsorden for generalforsamling i Vilde Bier i Danmark 2024:

Velkomst ved formanden

Foredrag af Hjalte C. Ro-Poulsen: “Vilde bier og honningbier på heder og græsland“.
Foredraget omhandler studier om bier på heder og græsland på tværs 
af 52 lokaliteter med fokus på konkurrence mellem honningbier og 
vilde bier, hvor bl.a. kameramonitering og AI samt DNA-metabarcoding 
er brugt til at belyse problemstillingen.

Hjalte C. Ro-Poulsen er post.doc på IGN, KU og har siden sin kandidat i 2017
arbejdet med forvaltning af vilde bier i Danmark. 

* Valg af dirigent og referent
* Bestyrelsens beretning
* Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
* Bestyrelsens forslag og planer for 2024
* Fastsættelse af kontingent for 2025
* Behandling af indkomne forslag
* Valg af stemmetæller
* Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer:
Susanne Højgaard Hansen er på valg, men genopstiller ikke
* Valg af et medlem til vakant plads i bestyrelsen
* Valg af suppleant
* Valg af kasserer
* Valg af revisorsuppleant

Eventuelt.Spørgsmål vedrørende generalforsamlingen skal sendes til info@vildebieri.dk.

Forslag fra medlemmerne
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest kl. 19.00, torsdag den 7. marts 2024. Alle indkomne forslag vil blive videresendt til alle medlemmer senest 4 dage inden generalforsamlingen. Send dine forslag til info@vildebieri.dk.

Kontingent og medlemskab
Såfremt du ikke allerede har gjort det, så husk venligst at indbetale årets kontingent inden generalforsamlingen. Kontingentet er 200 kr. for ordinære medlemmer, og 150 kr. for studerende og pensionister. Benyt foreningens Nordea konto: reg. nr. 1329, kontonr. 0719 397 506, eller betal via MobilePay på tlf. 93 86 12 23.


Medlemmer, der har indbetalt kontingent i perioden 1. oktober til 31. december 2023, er automatisk medlem i hele 2024.
Vi håber at rigtig mange vil benytte sig af muligheden for at deltage i generalforsamlingen.
Deltag og gør din indflydelse gældende.

Vedhæftet er en printbar version af dagsordenen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i Vilde Bier i Danmark
Printbar version af indkaldelse til generalforsamling 2024