Generalforsamling 25. januar 2020 i København

GENERALFORSAMLING i Vilde Bier i Danmark

Lørdag den 25. januar 2020 kl. 13-17 afholder Vilde Bier i Danmark sin årlige generalforsamling. Det foregår på Københavns Universitet på adressen:

Biologisk Institut – Økologi og Evolution
Universitetsparken 15
2100 København Ø
(se kort nederst)

DAGSORDEN for generalforsamling i Vilde Bier i Danmark 2020.

 1. Foredrag om kameramonitering af vilde bier v/ph.d. stud. Hjalte Ro-Poulsen
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 5. Bestyrelsens forslag og planer for 2020
 6. Fastsættelse af kontingent for 2021
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af stemmetællere
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
  • Bestyrelsesmedlem Birgitte Engelbrecht Bern er på valg, men genopstiller ikke
  • Bestyrelsesmedlem Jan Sepstrup er på valg og genopstiller
  • Bestyrelsesmedlem og kasserer – posten er ledig
 10. Valg af suppleant
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Af hensyn til planlægning af forplejningen vil vi opfordre til, at man sender en besked om deltagelse til info@vildebieri.dk.


Forslag fra medlemmerne
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest kl. 13.00, lørdag den 11. januar 2020. Alle indkomne forslag vil blive videresendt til alle medlemmer senest 4 dage inden generalforsamlingen. Send dine forslag til info@vildebieri.dk.


Kontingent og medlemskab
Husk venligst at indbetale årets kontingent inden generalforsamlingen. Kontingent er 200 kr. for ordinære medlemmer og 150 kr. for studenter og pensionister. Benyt foreningens Nordea konto: reg. nr. 1329, kontonr. 0719 397 506, eller betal via MobilePay på tlf. 93 86 12 23.

Medlemmer, der har indbetalt kontingent i perioden 1. oktober til 31. december 2019, er automatisk medlem i hele 2020.


Vi glæder os til at se så mange som muligt til generalforsamlingen.
Mød op og gør din indflydelse gældende.
Venlig hilsen
Bestyrelsen i Vilde Bier i Danmark