Generalforsamling i Vilde Bier i Danmark – 2023

12.03.2023


Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 14. marts 2023, kl. 19.00-21.00.

Generalforsamlingen afvikles virtuelt/online.

Linket til det virtuelle møderum udsendes til medlemmerne to dage før general-forsamlingen. Sørg for at koble til møderummet i god tid. Vi sidder parat i møderummet fra 15 minutter før generalforsamlingen starter.

Spørgsmål vedrørende generalforsamlingen skal sendes til info@vildebieri.dk.


Dagsorden for generalforsamling i Vilde Bier i Danmark 2023

 1. Velkomst ved formanden
 2. Foredrag af Beate Strandberg: “Planter, der understøtter biodiversitet”. Beate Strandberg er en af forskerne, der står bag det populære Plantekatalog. Nu har hun udviklet et værktøj, der gør det nemmere at finde de planter, der passer til ens biodiversitetsprojekt. Beate er seniorforsker ved Aarhus Universitet og forsker i terrestisk økologi. Hun har desuden skrevet en børnebog om vilde bier.
 3. Valg af dirigent og referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 6. Bestyrelsens forslag og planer for 2023
 7. Fastsættelse af kontingent for 2024
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Valg af stemmetællere
 10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  a. Annemette Bargum er på valg og genopstiller
  b. Jørgen Pedersen er på valg og genopstiller som formand
  c. Valg af et medlem til vakant plads i bestyrelsen
 11. Valg af suppleant
 12. Valg af kasserer
 13. Valg af revisor og revisorsuppleant
  a. Revisor er på valg
  b. Sven Rask er på valg og genopstiller
 14. Eventuelt.

Har du læst?

Promoting Pollinators in Agriculture

Vilde bier i Danmark samarbejder med Norge, Sverige, Finland og Estland. I dette samarbejde er der nu produceret en lille film og en brochure om bestøvere i landbruget og hvordan vi forbedrer forholdene for bestøvere. Film om bestøvere i landbruget, 14 minutter...

“Rækkehus” til vilde bier

Man kan på en meget nem måde konstruere redesteder til vilde bier, især til de hulrugende arter, som naturligt placerer deres yngel i hule stængler og billegange i mørt træ. Det er vigtigt at man følger nogle grundregler, så man efterligner de naturlige forhold bedst...

Eventkalender

I vores eventkalender kan du se hvilke events vi deltager i eller selv…

Medlemmer

Bliv medlem og vær en vær med til at gøre en forskel for vilde bier…