Bi-hoteller og flere vilde blomster kan både hjælpe vilde bier og landbruget

2.01.2021

En undersøgelse, udført af forskere fra Würzburg Universitet i Tyskland og Wageningen Universitet i Holland har set på, hvordan landbruget i lyset af honningbiernes tilbagegang kan fremme antallet og artsrigdommen af vilde bier for at sikre bedre bestøvning af blomstrende afgrøder, og dermed et højere høstudbytte.

Forskerne udførte over 2 år forsøg i 32 områder med rapsmarker i Holland og Tyskland, hvor de både undersøgte effekterne af at opsætte kunstige redesteder,  bestående af bundter af tagrør, samt vigtigheden af de omkringliggende områders rigdom af vilde blomster.

Resultaterne viste, at antallet af yngelceller tredobledes som følge af de forøgede redesteder. Antallet af  biarter der lægger deres æg i netop hule plantestængler og lignende, forøgedes både i mængde såvel som i antal af arter. Dog var det vigtigt, at der i området også var tilstrækkeligt mange vilde blomster, der blomstrede enten før eller efter rapsen. (Blomstringstiden for raps alene er så kort, at der skal være andre fødekilder enten før eller efter).

Forskernes konklusion er altså, at opsætning af redesteder sammen med tilstrækkelige arealer med vilde blomster kan være en simpel måde at forøge antallet af vilde bier, og dermed sikre bestøvningen af blomstrende afgrøder, med heraf følgende højere høstudbytte.

Dette er naturligvis godt nyt for både landbruget og de vilde bier, men måske vigtigst af alt, så bekræfter undersøgelsen, at en af de alvorligste trusler mod de vilde bier er manglen på plads til både redebygning og vilde blomster.

Kilder:

Nesting aids make agricultural fields attractive for bees.
Managing trap-nesting bees as crop pollinators: Spatiotemporal effects of floral resources and antagonists.

Har du læst?

Livet i haven – erfaringer gennem 30 år

I England har en zoolog gennem 30 år studeret dyrelivet i sin egen have. Zoologen hedder Jennifer Owen, og hun har i perioden 1972-2001 hvert år fra april til oktober indsamlet og artsbestemt en masse insekter og dyr på sin bopæl. I alt fandt hun 2673 arter, hvilket...

Topforskere: Her er fakta i debatten om bier

DEBAT: Bier er en vigtig del af danske økosystemer, men de vilde bier er i kraftig tilbagegang. En række topforskere giver her svar på de vigtigste spørgsmål om bier i Danmark. Læs mere her...

Rødpelset jordbi – redegang

Rødpelset jordbi er en af de mest almindelige jordbier i Danmark. I denne lille film kan du se hvordan den graver sin redegang i jorden og laver en lille jordvold omkring hullet.

Folder: Jordboende bier

De fleste humlebier og en stor del af de andre vilde bier bor og yngler i huller i jorden. Vi har lavet en folder, som fortæller om de jordboendes biers liv i jorden, og hvordan man kan forbedre forholdene for de jordboende bier. Du kan henter den her ...

Eventkalender

I vores eventkalender kan du se hvilke events vi deltager i eller selv…

Medlemmer

Bliv medlem og vær en vær med til at gøre en forskel for vilde bier…