Blomster fra engelske havecentre er giftige for bier

2.01.2021

En undersøgelse foretaget i England i 2017 viser, at der er pesticider i en del af de blomsterplanter, som kan købes i engelske havecentre. I alt 29 bi-venlige planter af forskellige arter blev analyseret for 8 forskellige insektbekæmpelsesmidler og 16 forskellige sprøjtemidler mod svampesygdomme. Kun to planter indeholdt ingen af de analyserede pesticider. 23 af planterne indeholdt mere end ét pesticid, og heraf indeholdt én plante syv forskellige pesticider og én indeholdt hele 10 forskellige pesticider (en lyngplante). Det er værd at bemærke, at de undersøgte blomsterplanter ofte markedsføres som særligt bi-venlige, da de er rige på nektar og pollen.

De stærkt problematiske neonikotinoide pesticider, som slår insekter ihjel, kunne findes i over 70 % af planterne, men også andre sprøjtegifte mod insekter kunne findes i planterne. Forskellige sprøjtemidler mod svampesygdomme kunne findes i 40 % af planterne.

Pesticiderne blevet fundet i såvel bladene som i pollenet. Pollen fra 18 af de undersøgte planter indeholdt samlet set 13 forskellige pesticider. Koncentrationen af neonikotinoider i pollen fra de undersøgte planter var 6,9-11,0 ng/g pollen, hvilket overskrider det niveau, der skal til for at dræbe bier. Bierne eller deres afkom indtager pesticiderne, når de spiser pollenet. I praksis vil bierne næppe æde så meget pollen, at de direkte dør af det, men det er velkendt, at deres adfærd kan blive påvirket negativt. Undersøgelser af humlebier viser, at neonikotinoider kan reducere humlebi-familiers reproduktion med 85% – der produceres altså kun meget få nye dronninger i de familier, der indtager pollen med et (ikke akut-dødeligt) indhold af neonikotinoider. Hvordan sagen stiller sig for den store artsgruppe af enlige bier, er der ikke viden om. Men sandsynligvis bliver de også påvirket negativt af neonikotinoider.

Det skal understreges, at dette er resultater fra en undersøgelse foretaget i England. Om situationen er tilsvarende i Danmark er ukendt. Men her i landet er det også tilladt at anvende neonikotinoider til insektbekæmpelse i produktionen af blomsterplanter og grøntsager (agurker, tomater og peberfrugt) i væksthuse. Planter fra væksthuse sælges i havecentre, der sammen med supermarkeder i stort omfang også sælger planter og blomsterbuketter, der er produceret i udlandet.

At plante blomster i sin have for at skaffe føde til bier er en god ting, da biernes føde er nektar og pollen. Men det er vigtigt, at bierne kan benytte blomsterne uden risiko for at blive forgiftet med pesticider. Hvis man ønsker at plante usprøjtede blomsterplanter i sin have, så kan man enten selv fremdrive planterne fra ubejdsede frø eller købe planterne fra en økologisk avler.

Læs den engelske undersøgelse her:

Ornamental plants on sale to the public are a significant source of pesticide residues with implications for the health of pollinating insects.

På baggrund af den engelske undersøgelse vil foreningen Vilde bier i Danmark arbejde for, at der snarest muligt igangsættes en undersøgelse af, om blomster fra danske havecentre og supermarkeder indeholder rester af pesticider, der gør dem farlige for bier og andre bestøvende insekter.

Øvrigt om neonikotinoider

Næsten alle pesticider og bejdsmidler med neonikotinoider har bi-mærke, dvs. ”Farligt for bier”.

Flere oplysninger om neonikotinoider og andre pesticider kan findes i Middeldatabasen.

Har du læst?

Livet i haven – erfaringer gennem 30 år

I England har en zoolog gennem 30 år studeret dyrelivet i sin egen have. Zoologen hedder Jennifer Owen, og hun har i perioden 1972-2001 hvert år fra april til oktober indsamlet og artsbestemt en masse insekter og dyr på sin bopæl. I alt fandt hun 2673 arter, hvilket...

Topforskere: Her er fakta i debatten om bier

DEBAT: Bier er en vigtig del af danske økosystemer, men de vilde bier er i kraftig tilbagegang. En række topforskere giver her svar på de vigtigste spørgsmål om bier i Danmark. Læs mere her...

Rødpelset jordbi – redegang

Rødpelset jordbi er en af de mest almindelige jordbier i Danmark. I denne lille film kan du se hvordan den graver sin redegang i jorden og laver en lille jordvold omkring hullet.

Folder: Jordboende bier

De fleste humlebier og en stor del af de andre vilde bier bor og yngler i huller i jorden. Vi har lavet en folder, som fortæller om de jordboendes biers liv i jorden, og hvordan man kan forbedre forholdene for de jordboende bier. Du kan henter den her ...

Eventkalender

I vores eventkalender kan du se hvilke events vi deltager i eller selv…

Medlemmer

Bliv medlem og vær en vær med til at gøre en forskel for vilde bier…