Danske navne på alle arter af vilde bier

10.01.2021

Alle arter af vilde bier i Danmark har fået danske navne. I 2016 offentliggjorde Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet en liste med danske navne på alle arter af vilde bier i Danmark. Tidligere var det kun de mest kendte og almindelige arter, som havde danske navne, mens de fleste andre arter af bier “kun” havde videnskabelige navne, som jo kan være svære at huske og udtale.

Som udgangspunkt er alle etablerede og velkendte danske navne bibeholdt. Men hvad angår den store flok af “navnløse” biarter, er der i navngivningen fulgt en række overordnede principper, såsom at navnet bør afspejle udseende, levested, fødespecialisering eller levevis, men også andre forhold har dannet inspiration og afgrænsning ved navngivning af biarterne.

Listen med de danske binavne er udarbejdet af H. B. Madsen, C. Rasmussen og H. T. Schmidt, og er tilgængelig på allearter-databasen.dk.

Vilde Bier i Danmark har lavet en letlæselig og printbar udgave af listen over danske binavne, se listen her: Danske navne på vilde bier.

Har du læst?

Livet i haven – erfaringer gennem 30 år

I England har en zoolog gennem 30 år studeret dyrelivet i sin egen have. Zoologen hedder Jennifer Owen, og hun har i perioden 1972-2001 hvert år fra april til oktober indsamlet og artsbestemt en masse insekter og dyr på sin bopæl. I alt fandt hun 2673 arter, hvilket...

Topforskere: Her er fakta i debatten om bier

DEBAT: Bier er en vigtig del af danske økosystemer, men de vilde bier er i kraftig tilbagegang. En række topforskere giver her svar på de vigtigste spørgsmål om bier i Danmark. Læs mere her...

Rødpelset jordbi – redegang

Rødpelset jordbi er en af de mest almindelige jordbier i Danmark. I denne lille film kan du se hvordan den graver sin redegang i jorden og laver en lille jordvold omkring hullet.

Folder: Jordboende bier

De fleste humlebier og en stor del af de andre vilde bier bor og yngler i huller i jorden. Vi har lavet en folder, som fortæller om de jordboendes biers liv i jorden, og hvordan man kan forbedre forholdene for de jordboende bier. Du kan henter den her ...

Eventkalender

I vores eventkalender kan du se hvilke events vi deltager i eller selv…

Medlemmer

Bliv medlem og vær en vær med til at gøre en forskel for vilde bier…