Hvilke arter af vilde bier ruger i dit “Rækkehus”?

10.01.2021

Redesteder for solitære bier i borede redegange og hule planterør.

Vil man lave redesteder til de hulrugende enlige bier, altså til de arter, der normalt finder redesteder i hule plantestængler eller billegange i træ, kan man vælge forskellige modeller – enten bore huller i træklodser eller samle hule planterør, som fx. bambus og tagrør i bundter.

Forskellige huldiametre giver forskellige arter mulighed for at yngle. Og man anbefaler at variere diameteren fra 2,5 mm til 7 mm.

Her kan du se hvilke arter af vilde bier, der kan forventes af indtage boligen ved forskellige hul-diametre:

·         2,5-4 mm: maskebier (Hylaeus)

·         3-5 mm: hulbi (Heriades)

·         5-6 mm: silkebier (Colletes)

·         5-7 mm: murerbier (Osmia)

·         5-6 mm: bladskærerbier (Megachile)

·         3-6 mm: saksebier (Chelostoma)

Kilde: Mein Insektenhotel, Wildbienen, Hummeln & Co. im Garten, Melanie von Orlow, 2011

Se denne video med bi-aktivitet ved redestederne.

Har du læst?

Livet i haven – erfaringer gennem 30 år

I England har en zoolog gennem 30 år studeret dyrelivet i sin egen have. Zoologen hedder Jennifer Owen, og hun har i perioden 1972-2001 hvert år fra april til oktober indsamlet og artsbestemt en masse insekter og dyr på sin bopæl. I alt fandt hun 2673 arter, hvilket...

Topforskere: Her er fakta i debatten om bier

DEBAT: Bier er en vigtig del af danske økosystemer, men de vilde bier er i kraftig tilbagegang. En række topforskere giver her svar på de vigtigste spørgsmål om bier i Danmark. Læs mere her...

Rødpelset jordbi – redegang

Rødpelset jordbi er en af de mest almindelige jordbier i Danmark. I denne lille film kan du se hvordan den graver sin redegang i jorden og laver en lille jordvold omkring hullet.

Folder: Jordboende bier

De fleste humlebier og en stor del af de andre vilde bier bor og yngler i huller i jorden. Vi har lavet en folder, som fortæller om de jordboendes biers liv i jorden, og hvordan man kan forbedre forholdene for de jordboende bier. Du kan henter den her ...

Eventkalender

I vores eventkalender kan du se hvilke events vi deltager i eller selv…

Medlemmer

Bliv medlem og vær en vær med til at gøre en forskel for vilde bier…