Generalforsamling 2021 – Vilde Bier i Danmark

Generalforsamlingen finder sted onsdag den 17. marts 2021, kl. 19.00-21.00.


Online generalforsamling

På grund af coronarestriktionerne afholdes generalforsamlingen i år online via PC, tablet eller smartphone. Linket til det virtuelle møderum udsendes til medlemmerne to dage før generalforsamlingen, dvs. mandag den 15. marts.
Sørg for at koble til møderummet i god tid. Vi sidder parat i møderummet fra 10 minutter før generalforsamlingen starter.

Alle, der har tegnet medlemskab for 2021, kan deltage i generalforsamlingen.Dagsorden for generalforsamling i Vilde Bier i Danmark 2020:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Bestyrelsens forslag og planer for 2021
  – Ændring af vedtægter
 5. Fastsættelse af kontingent for 2022
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af stemmetællere
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
  1. Bestyrelsesmedlem Annemette Bargum er på valg og genopstiller
  2. Bestyrelsesmedlem og formand Jørgen Pedersen er på valg og genopstiller
  3. Ledig plads som bestyrelsesmedlem
 9. Valg af suppleant
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Spørgsmål vedrørende generalforsamlingen skal sendes til info@vildebieri.dk.


Forslag fra medlemmerne
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest kl. 19.00, onsdag den 3. marts 2021. Alle indkomne forslag vil blive videresendt til alle medlemmer senest 4 dage inden generalforsamlingen. Send dine forslag til info@vildebieri.dk.


Kontingent og medlemskab
Såfremt du ikke allerede har gjort det, så husk venligst at indbetale årets kontingent inden generalforsamlingen. Kontingent er 200 kr. for ordinære medlemmer, og 150 kr. for studerende og pensionister. Benyt foreningens Nordea konto: reg. nr. 1329, kontonr. 0719 397 506, eller betal via MobilePay på tlf. 93 86 12 23.

Medlemmer, der har indbetalt kontingent i perioden 1. oktober til 31. december 2020, er automatisk medlem i hele 2021.


Vi håber at rigtig mange vil benytte sig af muligheden for at deltage i generalforsamlingen hjemmefra over computeren.
Deltag og gør din indflydelse gældende.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i Vilde Bier i Danmark