Foredrag og generalforsamling

GENERALFORSAMLING 2022
Vi starter med et spændende foredrag med titlen:
Vilde bier i Danmark – lugten af lykke.

Kære medlem i Vilde Bier i Danmark Du indbydes hermed til foreningens ordinære generalforsamling 2022.  
Generalforsamlingen finder sted torsdag den 31. marts 2022, kl. 19.00-21.00.

Vi mødes på Søhusskolen i Odense – adressen er

Søhusskolen
Bispeengen 3
5270 Odense N


Generalforsamling – med mulighed for virtuel deltagelse.
Deltagelse i generalforsamlingen kan i år ske såvel fysisk som virtuelt. Ved generalforsamlingen 2021 blev det vedtaget at føje til vedtægterne, at generalforsamlingen kan afholdes virtuelt. Flere udtrykte dengang ønske om at generalforsamlingen afholdes såvel fysisk som virtuelt – dette ønske har bestyrelsen besluttet at imødekomme i år.

Linket til det virtuelle møderum udsendes til medlemmerne to dage før generalforsamlingen.
Sørg for at koble til møderummet i god tid. Vi sidder parat i møderummet fra 15 minutter før generalforsamlingen starter.

Alle, der har tegnet medlemskab for 2022, kan deltage i generalforsamlingen. Betaling af kontingent skal derfor ske senest torsdag den 24. marts, dvs. 7 dage inden generalforsamlingen torsdag den 31. marts.

Dagsorden for generalforsamling i Vilde Bier i Danmark 2022:
1. Velkomst ved formanden
2. Foredrag af Sean Birk Bek Craig: “Vilde bier i Danmark – lugten af lykke”.
Sean Birk Bek Craig, der betegner sig selv som naturforelsket kratlusker, er biologistuderende og medlem af De Unge Biodiversitetsambassadører. Sean har gjort sig bemærket ved at kunne bestemme bier ud fra deres lugt.
3. Valg af dirigent og referent
4. Bestyrelsens beretning
5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
6. Bestyrelsens forslag og planer for 2022
7. Fastsættelse af kontingent for 2023
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af stemmetællere
10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og kasserer
– Bestyrelsesmedlem Jan Sepstrup er på valg, men genopstiller ikke
– Valg af et medlem til bestyrelsen
– Valg af kasserer, Karen Margrethe Larsen genopstiller
11. Valg af suppleant
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt

Spørgsmål vedrørende generalforsamlingen skal sendes til info@vildebieri.dk.

Forslag fra medlemmerne
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest kl. 19.00, torsdag den 17. marts 2022. Alle indkomne forslag vil blive videresendt til alle medlemmer senest 4 dage inden generalforsamlingen. Send dine forslag til info@vildebieri.dk.

Kontingent og medlemskab
Såfremt du ikke allerede har gjort det, så husk venligst at indbetale årets kontingent inden generalforsamlingen. Kontingentet er 200 kr. for ordinære medlemmer, og 150 kr. for studerende og pensionister. Benyt foreningens Nordea konto: reg. nr. 1329, kontonr. 0719 397 506, eller betal via MobilePay på tlf. 93 86 12 23.

Medlemmer, der har indbetalt kontingent i perioden 1. oktober til 31. december 2021, er automatisk medlem i hele 2022. Vi håber at rigtig mange vil benytte sig af muligheden for at deltage i generalforsamlingen enten ved at møde op på Søhusskolen eller over computeren.
Deltag og gør din indflydelse gældende.

Vedhæftet er en printbar version af dagsordenen for generalforsamlingen samt referatet fra generalforsamling 2021.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i Vilde Bier i Danmark

Sean Birk Bek Craig i selskab med en stensnyltehumlebi